Monday, June 5, 2023

HÀNH TÂY BẮC (LÊ TẤN DƯƠNG)

 

Hành Tây Bắc

Lê Tấn Dương


 

“Ta đi nhưng biết về đâu chứ ?

Đã dấy phong yên khắp bốn trời.”

(Hành Phương Nam - Nguyễn Bính 1943)

 

Ta đã lưu phương Tây Bắc nầy

Hai tám mùa Thu, theo lá bay

Hết năm, Xuân đến, hoa đào nở

Mới thấy cuộc đời lắm đổi thay.

 

Đêm lạnh, một mình bên chung rượu

Chưa cạn hồ trường đã thấy say.

Từ năm gãy kiếm, rời lưng mã

Chớp bể mưa nguồn chuyện rủi may.

 

Hết nửa đời trai vì cơm áo

Đành gởi phận người theo gió mây

Nếu biết cuộc cờ từ kiếp trước

Thì đâu phải lụy từng phút giây.

 

Nợ trả chưa xong, đầu đã bạc

Tàn cuộc viễn trình, tay trắng tay

Đêm đêm ngóng mắt về quê cũ

Gởi lòng theo từng cánh nhạn bay.

 

Bao năm lưu lạc vùng Tây Bắc

Tìm nửa thanh gươm ở chốn này

Nhiều đêm hơi rượu tràn cay mắt

Kiếm mất, bình rơi, giọt lệ đầy.

 

Tháng Tư năm ấy, tàn chinh chiến

Ngựa đã lìa đàn, chim đã bay !

Đất đá nhớ thương mùi rêu cũ

Biết ngựa có về kịp tối nay ?

 

Hỡi em thục nữ, môi hồng phấn

Đừng sợ đêm tàn, tỉnh cơn say

Hãy uống cùng ta, nghe chuyện cũ.

Chuyện sa trường, da ngưạ bọc thây.

 

Bằng hữu - Rượu đây, xin cạn chén.

Nguyện ước một ngày, tay trong tay

Bến Hải nếu xưa là sông Dịch

Ta muốn sang Tần, kịp không đây ?

 

Chuyện cũ quê nhà - Ta nhớ chứ !

Lửa cháy tan hoang bốn góc trời.

Ta khóc miền Nam, thương đất nước

Máu đào, xương trắng, bạn bè ơi.

 

Ta bỏ quê xưa, đi biền biệt

Bao nhiêu năm, quên cả tiếng cười.

Thơ ta, nhỏ xuống thành huyết lệ

Xin giải oan khiên một kiếp người.

 

Sầu ơi ! Sầu lên ! Sầu muôn nơi.

Người đi phương ấy trời chưa lạnh

Tây Bắc ta về lạnh đầy vơi !

 

Lê Tấn Dương

Seattle 2021

No comments: