Wednesday, June 7, 2023

LAU ĐÀN: THI ẢNH VÀ THỦ BÚT Á NGHI

 LAU ĐÀN: thi ảnh và thủ bút Á Nghi
ĐÀO HOA!

ĐÀO BAO NHIÊU HOA?

*

Chia sẻ với M. (MEMPHIS,  TENNESSEE, USA)

*

Yêu đương họ bảo Mặn nồng”

Anh ơi! Em hỏi: lạt… chồng, có cay?

Ngọt ngào vợ… giữ có hay?

Thả bay thông điệp, em bày chữ Yêu.


Á Nghi, 24-2-2014.