Saturday, April 3, 2021

GIỮA NẺO NGẬM NGÙI (TIẾU BÌNH)


 

Giữa Nẻo Ngậm Ngùi

 

Không, không, ta chẳng nợ gì em,

Nhắm mắt còn chăng tiếng ru êm?

Mộng gì cơ?  Hố sầu oan nghiệt,

Nuốt chửng luôn giấc ngủ say mềm...

 

Nhếch môi cười cho rồi thân phận,

Ác nghiệp eo xèo ới tình nhân!

Tình nhân ơi giá đời ta trả,

Là ngậm ngùi nghiêng ngả trần hoàn.

 

Không không ta chả nợ gì đâu,

Em hả còn chăng bức thư nhầu?

Còn ư trầm tư nhoè nét bút,

Trầu tủi hẩm hiu với cau sầu.

 

Tình ơi, sao cố quên càng réo?

Buộc làm chi ray rứt càng đeo?

Hoá ra nợ nhà ngươi đang trả,

Là ngậm ngùi thắt nút tình nghèo.

 

Tiểu Bình

No comments: