Thursday, January 6, 2022

TUỔI HẠC (HỒ CÔNG TÂM VÀ THƠ HỌA)

 

TUỔI HẠC

Thơ Hồ Công Tâm và Thơ Họa

 TUỔI HẠC

 

Mới đó mà nay đã tám-tư,

Lưu vong từ ấy đến bi chừ.

Quê hương tù ngục bao đời nhỉ?

Đất khách đọa đày mãn kiếp ư!

Tuổi hạc thảnh thơi không vướng bận,

Thân già an phận sống nhàn cư.

Thi ca xướng họa vui bầu bạn,

Trẩy hội non sông, viếng thảo lư.

Nhâm Dần (2022)

HỒ CÔNG TÂM

Thơ Họa:

 

TUỔI VỀ GIÀ

(họa 4 vần)

 

Thêm vài niên cũng tám mươi tư

Lưu lạc  bao năm đến tới chừ

Tù ngục quê nhà ngao ngán hỉ

Cơ hàn đất khách ác hung ư ??

Già nua thong thả nào ta thán

Tuổi hạc an nhàn  mựa ngất ngư

Xướng họa thi ca cùng  bạn hữu

Đàn ca lễ hội đốt trầm lư….

ĐIỀN KHUÔN GIA

 

CÙNG LÀ TUỔI HẠC

 

Bạn già tuổi hạc tám thêm tư

Mới đấy xa quê nửa kiếp chừ

Ngày tháng thoi đưa rừng lá rụng

Lưu  đày ướm hỏi cuối sông ư ?

Lang thang ta cũng sầu ưu uất

Còn chút lưu niên chốn ngụ cư

Vui với non sông tình xóm mới

Rồi về như hạt bụi tâm lư...

CHUNG VĂN

24/12/2021

 

VUI BÊN TUỔI HẠC

 

Vui mừng tuổi đã tám mươi tư,

Sống thọ an vui mãi đến chừ.

Cải tạo lao tù xưa mãi nhớ,

Ly hương tạm trú thế hoài ư?

Giờ nay tuổi hạc tâm bình thản,

Năm tới thân già dạ vững cư.

Ngày tháng dần qua bên xướng họa,

Thâm giao thi hữu bạn tòng lư.

HỒ NGUYỄN

(24-12-2021)

 

NHÀN TẢN TUỔI CHIỀU

 

Đã bát thập rồi, cõng lẻ tư

Phong sương lận đận tới bây chừ

Hẳn là sổ trại mừng khôn tả

Há chịu bó giò cực mãi ư "?"

Suốt kiếp dập bầm đời lữ thứ

Vãn chiều thơi thả sống an cư

Thi thư hứng bút vui giao quảng

Bĩ thái khôn màng bóng tịnh lư.

26-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỌC SÁCH BÊN HIÊN

 

Thất thập hôm nào… nay bảy tư

Ngày qua tháng lại cứ… chần chử

Nghỉ hưu đếm lịch hơn mười cuốn

Dời chỗ hai lần! Khổ thế ư ???

Đọc sách bên hiên nhìn hoa nở

Tọa thiền khóm trúc phút an cư

Bốn mùa nắng/gió tâm thanh thản

Hạnh phúc là đây trọ quán lư

Kiều Mộng Hà

Dec 24th 2021

 

QUAY VỀ

 

Hẹn lòng rũ bỏ gánh riêng tư

Nặng quá không sao đỡ tiếp chừ

Mang vác đã cam nhằn nhọc thế

Xả buông cứ ngỡ dễ dàng ư ?

Trước luôn muộn chọn đường chen bước

Giờ lại mong tìm chỗ ẩn cư

Quay ngoái nhìn đời bao tục lụy

Thôi về cùng mõ với hương lư

Sông Thu

25/12/2021

 

TUỔI HẠC

 

Một sải nữa là đụng bác Tư (*)

Bảy hai tiến thối cứ chần chừ.

Đầu hôm bả phán “ô kê hỉ”?

Chập tối cu rằng “tháng tới ư”?

Cọp dử xưa kia hăng xuất trận,

Hùm già giờ chỉ muốn an cư.

Bẹo chi phở tái thêm ngầu pín,

Đánh thức "mong sừ" hỏng lắc lư (*)

Đông Thiên Triết

(*) một Giáp 12 tuổi

(*) monsieur

 

THÂN PHẬN

 

Tuổi hạc bồng bềnh tám với tư

Mừng anh đạt mức ấy mong chừ

Ngục tù, tù lớn rồi tù nhỏ!

Đã thoát lâu rồi duyên trả ư

Đất lạ dù sao cũng mãn nguyện

Thân già trọng tuổi cứ an cư

Cùng thuyền gió đẩy trôi sông nước

Cảm tạ ơn Trời niệm cúng..lư …

Yên Hà

25/12/2021

 

TUỔI GIÀ

 

Tuổi già cuộc sống muốn vô tư

Để trí thảnh thơi có được chừ ?

Sáng sớm uống trà ….ngon quá thể

Chiều tàn đọc sách…khoái sao ư !

Tìm vui giản dị không đài các

Kiếm ổn đơn sơ chẳng trọng lư

Xướng họa thơ ca làm sở thích

Quê nhà vẫy gọi sẽ hồi cư …

Songquang

20211225

 

TIẾT TRỰC TÂM HƯ

(tự xướng tự họa 4 vần)

 

Vừa tròn hoa giáp cộng hăm-tư (24)

Dần... Mậu qua Nhâm Cọp đến chừ.

Mỹ gốc Việt nay đà ổn định,

Dân Hà Nội vốn phải di cư!

Bảy-lăm (75), cải tạo tù gian khổ,

Tám-bốn (84) vượt biên... dễ ợt ư.

Xin nhận quê hương bang Texas,

Người quân tử "tiết trực tâm hư"!

26-12-2021

HỒ CÔNG TÂM

 

CHUYỆN CỦA TA

 

Tám bó qua dài ngẫm chuyện tư

Làm sao sống được đến bây chừ

Một thời cuốc mướn mà quên hả

Một thủa gồng hầu khó nhớ ư

Nửa kiếp lang thang toàn sống dựa

Cuối đời may mắn được hồi cư

Ngày nay già cả đời ưu ái

Mới khiến hồn này bớt lắc lư

Trần Như Tùng

 

PHÙ SINH

 

Đèn đuốc phập phù,cũng sáu tư

Trần ai khoai sắn nắng mưa chừ !

Miếng cơm đánh đố tương lai nhỉ ?

Nhân phẩm trêu đùa kiếp phận ư ?

Lao động tự do*,thường vất vưởng

Việc làm thời vụ,khó an cư

Ăn đong mỗi bữa mồ hôi nấu

Chết chẳng mong thờ cúng bộ lư !

Lý Đức Quỳnh

26/12/2021

*Dùng sức lực đi làm thuê,không có hợp đồng ràng buộc,
gọi là lao động tự do.

No comments: