Wednesday, February 1, 2023

HUYNH ĐỆ KẾT THÂM TÌNH (BẰNG SƠN)

                  Huynh Đệ Kết Thâm Tình

        ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

Tôi và anh những người con viễn xứ
Kết thâm tình qua ý đẹp văn hay

Không rượu nồng nhưng đã thấm men say
Dòng biểu cảm lời thơ như nốt nhạc

Tôi và anh những cánh chim phiêu bạt
Nữa tuổi đời lòng hoài ẩn cố hương
Lệ vấn vương đêm giã biệt lên đường
Ngàn hải lý giờ chỉ là nỗi nhớ

Tôi gặp anh giữa mùa hoa mai nở
Pháo vang rền trong khúc nhạc hoan ca
Bắc Trung Nam  cùng sum họp một nhà
Cơm chay Phật câu chúc mừng năm mới

Tôi gặp anh viết vần thơ nhắn gởi
Chữ đệ huynh ta kết nghĩa ân tình
Dẫu phú bần sang khó chẳng miệt khinh
Vui thơ nhạc sống nhàn cư thủ phận.

      
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
            Bằng Sơn

No comments: