Wednesday, February 1, 2023

MỪNG XUÂN, TIỂN CỌP, ĐÓN MÈO (ĐÀO THẾ VƯỢNG)

 


MỪNG XUÂN, TIỂN CỌP, ĐÓN MÈO

ĐÀO THẾ VƯỢNG.

Xin mời thưởng thức tiết mục của Đào Thế Vượng. Trong dịp đầu xuân của hội đồng hương Phú Yên tổ chức tại Nam California.  Vượng là cựu HS. Đặng Đức Tuấn và chủ tịch là Huỳnh Công Tịnh cũng là cựu HS. ĐĐT.  Các bạn còn nhớ không?

https://www.youtube.com/watch?v=c1bpFRiFFg4


No comments: