Saturday, July 1, 2023

LỐI XƯA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

  

Lối Xưa

 

Đâu biết bao giờ lại lối xưa

Thoảng hương mùa cũ mộng lên vừa

Gót chân còn dấu trên cầu ván

Dẫu đã bao mùa nắng gió mưa !

 

Lối xưa gặp lại trong đêm mộng:

-Hoa cúc vàng bông ngập lối về

Áo trắng ai phơi ngoài dậu biếc

Mẹ già tôi khắc khoải chiều quê !

 

Ngõ trúc có còn vui đám trẻ:

Vô tư đùa nghịch bụi tung mờ

Xóm quê rộn tiếng cười vui vẻ

Hạnh phúc vô cùng , đẹp tuổi thơ !

 

Áo trắng còn bay chiều xóm cũ?

-Tôi từng gieo mộng tháng năm dài

Mãi thương ai đó hồng đôi má

Lòng luôn vương vấn nỗi sầu ai !

 

Lối xưa người chắc thôi xanh tóc

Còn nhớ gì không tuổi học trò

Những buổi trời mưa cùng ướt áo

Hiên nhà hai đứa đứng co ro?!

 

Lối xưa nhớ lắm ,không về được

Giữ trọn trong hồn :-dấu tuổi thơ

Nhớ mãi thuở nào vàng mộng ước

-Giờ đây viễn xứ đành bơ vơ !

 

30-6-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: