Monday, July 3, 2023

MỪNG JULY 4TH (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 

Mừng July 4th        Thơ Trần Quốc Bảo

Mừng July 4th

 


Bỏ Quê hương đến xứ này,

Chúng tôi được sống những ngày tự do.

Hôm nay là: JULY 4th

Nguyện cầu Thượng Đế ban cho Hoa Kỳ:

 

Phú cường một cõi biên thùy!

Tự Do đuốc sáng, phát huy toàn cầu!

Văn minh Mỹ Quốc hàng đầu!

Uy quyền vũ lực, không đâu sánh bì!

 


Chúng tôi, vận Nước suy vi,

Giang sơn bị Cộng trị vì bấy nay!

Như đàn Chim Việt lạc bày,

Tới đây, xin nhận nơi này Quê Hương!


 

Tuy rằng gốc gác tha phương,

Nhưng trong một Nước, yêu thương nhau cùng!

Mừng “NGÀY ĐỘC LẬP” vui chung!

Lá Cờ Hiệp-Chúng-Quốc bừng nở hoa !!!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

 

No comments: