Wednesday, July 5, 2023

THIỆN TÂM GẮNG GIỮ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                 Thiện Tâm Gắng Giữ


 

Đời người một cõi vô thường

Niềm vui buổi sáng nỗi buồn thâu canh

Kiếp người cũng rất mong manh

Tuổi trai tráng kiện chiến tranh …phế tàn.!

 

Người vui mộng đẹp đài trang

Xiêm y rực rỡ giàu sang ngất trời

Được khen ca tụng hết lời

Nhưng thôi cũng chỉ một thời thoáng qua!

Làm sao tránh khỏi tuổi già

Xiêm y cởi bỏ mắt lòa cô đơn!

 

Những ai gieo nỗi oán hờn

Mặc dân đau khổ lệ buồn rưng rưng

Khoe ta là đấng anh hùng

Dời non lấp biển vẫy vùng thiên thu

Súng gươm và sẵn ngục tù

Dân lành sát hại thầy tu chẳng chừa!

Trời đang nắng lại đổ mưa

Dân đen bạo loạn hết mùa thạnh hưng

Vua quan không dám xưng hùng

Co ro từng bước vào chung nhà tù!

 

Những người tiền bạc quá dư

Cho vay nặng lãi một xu không chừa

Bọn cướp chặn cổ bảo đưa

Hai chân quỳ xuống- dạ thưa!- dâng liền !

Ai ơi hãy nhớ đồng tiền

Bản chất bội bạc… nó liền ra đi!

 

Vô thường trần thế biết chi

Ngày mai tay trắng còn gì nữa đâu?

Làm sao tránh được biển dâu

Thiện tâm gắng giữ qua cầu tử sinh…!

 

4-7-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: