Tuesday, July 4, 2023

LINH HỒN GIAO HƯỞNG (THƠ- ĐÔNG ANH/ TRANSLATION BY THANH THANH)

 
LINH HỒN GIAO HƯỞNG

 

Trở lại nơi, ngày ba đưa con đến

Gần hai năm mà tưởng mới hôm qua

Gió hiu hắt, nắng nhuộm vàng trên mộ

Hàng bia buồn nghiêng ngả bóng phôi pha

 

Bên gốc cây ánh chiều rơi lỗ trỗ

Con nằm im, an phận chiếc quan tài

Nghe thổn thức tiếng nấc ngưng ngang cổ

Nuốt vào tim giọt nước mắt ngắn dài

 

Cửa lò thiêu đưa con vào vĩnh cửu

Chặng đường cùng thánh giá vác trên vai

Ba theo sau thân người như lá rũ

Vợ con con, tan tác mảnh hình hài

 

Ðây là chỗ ba đưa tay tiễn biệt

Nơi cuối cùng con nhận mấy bông hoa

Hoa nhiều sắc nhưng riêng ba màu tím

Tím trong lòng và tím cả ngoài da

 

Ðây lò thiêu với tầng cao điện thế

Năm ngàn volt, ngọn lửa trắng lập lòa

Nóng như thế mà con đành chấp nhận

Tro bụi rồi, ôi giọt máu của ba!

 

Nay đứng đây gọi hồn con vất vưởng

Theo gió mây hãy về đậu vai này

Hai cha con, hai linh hồn giao hưởng

Ðể ba tìm hạnh phúc một vài giây...

 

ĐÔNG ANH

 

 

SOULS' HARMONY

 

I have now returned here where I saw you away

Nearly two years ago but it seems just yesterday.

The wind blows gently, the sun sheds yellow light

On the row of lopsided tombstones – what a blight!

 

The evening sun fell on every spotted tree root,

You were resting resigned in the coffin deaf mute.

Relatives couldn't help you being forever to depart,

Swallowed their choked sobbings into their heart.

 

Thru the crematory as to eternity a passport holder

At last stage you carried the cross on your shoulder.

I followed you, hanging down like a stooping leaf;

Your wife and children sank in inconsolable grief.

 

Here is the place I waved my hand in mind so sour

The last location you received each farewell flower:

The flowers were multicolored, but in such a dole

They were purple, grey, livid, dark inside my soul.

 

This is the crematorium with high-tension potential

Five thousand volts, to integrate with the essential

That to it even so hot, you were to yourself resign

Into dust, back to dust, oh this dear scion of mine.

 

I am standing here to invoke your wandering spirit

Relying on wind and clouds onto my shoulder to sit

So that father and son, our two souls harmonize,

I find happiness though in a jiff ceasing to agonize.

 

Translation by THANH-THANH

 


No comments: