Wednesday, January 5, 2022

QUÁ KHỨ (PHƯỢNG CÁC VŨ THỊ MƯU)

 Phượng Các Vũ Thị Mưu

Quá khứ

Tôi mất anh như mặt trời mất nắng/ Cả hoa vàng cuốn gió bay xa. (Tranh: Lê Bá Đảng)

Tôi mất anh như mặt trời mất nắng

Cả hoa vàng cuốn gió bay xa

Còn chi đâu khi tuổi đá hóa vàng

Xin đừng hỏi cũng đừng hôn từ giã.

Tuổi yêu đương xưa dài trong mộng

Dấu tự tình trải bóng hoàng hôn

Hoa sầu đông sướt mướt mưa dầm

Tay hất cả chôn vùi quá khứ.

Thành Nội mùa mưa sụt sùi ủ rũ

Mảnh sân buồn bóng nước vỡ tan

Mưa từ xa mưa tràn phố chợ

Ẩn một mình mắt lạnh ngó đăm đăm.

Nhánh rong xanh vật vờ trên sóng

Tự hỏi mình giây phút mãi rong chơi

Từ đâu xa thơ ngây ấy hiện về

Tay xô đẩy thuyền trôi theo nước nhỏ.

Sóng nhấp nhô xoay quanh ngọn cỏ

Cả cõi lòng rung động lúc thu sang

Tiếng mưa rơi ướt đều mái ngói

Khẽ nghiêng mình bắt giọt nước long lanh.


No comments: