Wednesday, February 2, 2022

BÀI THƠ VIẾT CHIỀU CUỐI NĂM (NGÔ MINH HẰNG)

 

BÀI THƠ VIẾT CHIỀU CUỐI NĂM.

Kính dâng Từ Mẫu. Tặng những bạn đồng tâm cảnh.

 

Tha hương, năm tận tháng cùng

Mẹ ơi, nhớ mẹ não nùng lòng con

Nhớ ngày hoa búp, nụ non

Con chưa đủ lớn đủ khôn để mà...

Biết đời rồi sẽ chia xa

Và ngày mất mẹ sẽ là cuồng phong

Đau thương sóng nổi trong lòng

Nhận con chìm xuống đáy dòng cô đơn

Không ai lau lệ tủi hờn

Không ai nâng dắt qua cơn bão bùng ...

 

*

Hôm nay năm tận tháng cùng

Và trời tuyết cứ chập chùng tuyết bay

Cuối năm, những lúc thế này

Xót xa nhớ mẹ con hay tâm tình

Nghiêng thơ rót xuống lòng mình

Mẹ ơi, mẹ cõi vô hình, biết không ???

Rằng con nhớ mẹ vô cùng

Từ ngày xa mẹ chưa ngừng lệ rơi

Vì từ mất mẹ thì đời

Những yêu thương cũng chứa lời dối gian

Và đời điên đảo, đa đoan

Và con khờ khạo vô vàn mẹ ơi

Cho nên gian ác của đời

Luôn tìm con để gieo lời nghiệt oan

Bàn tay đời chẳng nhẹ nhàng

Như lòng mẹ đã dịu dàng thương yêu

 

*

Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều

Bài thơ dâng mẹ viết chiều cuối năm

Có buồn vui cuộc thăng trầm

Có lời tâm sự có thầm lệ rơi...

Có con đi giữa cõi người

Nhìn hoa tuyết trắng đau trời cố hương ...

 

 

Ngô Minh Hằng

 

No comments: