Wednesday, February 23, 2022

ĐI XEM BÓI THẦY PHÁN: ĐÚNG 100% HAHAHA.

 Đi xem bói thày phán: Đúng 100%

Kiếp cầm ca


Có một người đàn bà hát không hay, nhưng rất thích hát (giống Thukỳ).  Một hôm nàng đi xem bói, thầy bói phán rằng:


-CÔ CÓ KIẾP CẦM CA.

Vì ham hát quá mà nghe thầy bói nói thế nên cô đã bán hết tài sản để đi học đàn hát (ba của TK hay nói là thứ Đàn ca sáo thẩu, haha)


Một thời gian học và luyện tập đàn hát… Nhưng cô đã có tuổi mà không có tên.  Tiền hết và rất nghèo nên phải đi ăn xin. (Ngày xưa TK có quen một anh rất nghệ sĩ, đẹp dzai lắm thì ba của TK nói- Nếu con lấy thằng đó thì sau này ở chợ Tuy Hòa nó cầm đàn, còn con cầm nón)


Tình cờ cô nàng gặp lại ông thầy bói năm xưa, cô ta tức quá mới đến phàn nàn với ông:


-TẠI ÔNG MÀ TÔI MỚI PHẢI ĐI ĂN XIN NÈ, VÌ ÔNG XEM BÓI VÀ NÓI TÔI CÓ KIẾP CẦM CA.  BÂY GIỜ TÔI HẾT TIỀN NÊN PHẢI ĐI AN XIN.

Thầy bói đáp lại tỉnh bơ:


- CẦM CA HAY CẦM LON THÌ CŨNG GIỐNG NHAU THÔI MÀ. Hehehe.


baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 

baomai.blogspot.com

 


No comments: