Wednesday, February 2, 2022

CÕI VÔ THƯỜNG (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

CÕI VÔ THƯỜNG.

 

Ngày nắng hồng

Ngày mưa rơi

Ta vội bắt tay nhau giữa cuộc đời

Khuya nay , nữa khuya

Bối rối

Đêm chưa vội

Đêm tàn đêm

Ta nhìn nhau đôi mắt bỗng thương mềm

Ngoài phố

Người đứng lại

Người quay đi

Con đường nhỏ

Còn mưa rơi

Run khe khẻ , nụ cười hồn năm trước

Lặng thinh

Người với người

Ta với ta

Bóng cây bàng

Bóng một người

Xen nhau vào phố , mắt người trăm năm

Ướt mi

Ướt trăm năm

Ngàn năm thế

Trăng vẫn đợi

Khúc nghê hồ

Trên kiếp người , nào hay ta xếp lại

Cõi vô thường

Kìa cõi vô thường

 

Oklahoma January 20.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


 

No comments: