Monday, February 21, 2022

XUÂN VẮNG NGƯỜI (PHẠM HIỀN MÂY)

 

Phạm Hiền Mây

Xuân vắng người

 

phía chân trời lẻ hoài đôi/ thì xuân về cũng vậy thôi nghĩa gì… (Hình: Vĩnh Quyền)

 

lối hoa ngõ sắp sang thì
đón năm mới có nghĩa gì nếu xuân
vắng người cánh trổ màu huân
khói chiều nhụy khép bâng khuâng nhớ tình

kìa bên nhau gió mây hình
mà ta vẫn bóng riêng mình đơn côi
phía chân trời lẻ hoài đôi
thì xuân về cũng vậy thôi nghĩa gì…

 

No comments: