Wednesday, February 2, 2022

XUÂN MỘT MÌNH (TUYẾT PHAN)/XUÂN NHỚ BẠN (NHẤT HÙNG)-XUÂN ĐỘC ẨM (TAM HÙNG)-XUÂN ĐẤT KHÁCH (TRẦN QUỐC VIỆT)

 

XUÂN MỘT MÌNH...

 

Vương Quốc Bỉ tuyết lạnh còn bay

Bốn mấy mùa Xuân ở chốn này

Nhớ cố hương  xưa mong trở lại

Thương về phố cũ đợi sum vầy

Tết về đất Mẹ Mai Đào nở

Xứ lạ đón Xuân cũng đủ màu

Nhiều lúc cứ như người dị mộng

Thế rồi nhớ quá mới quên say ...

 

Tuyết Phan

Belgique chiều  cuối năm 2021.

 

 

 

XUÂN NHỚ BẠN

 

Hoa Đô trời lất phất mưa bay

Mấy chục niên rồi, cứ chốn này

Viễn xứ mơ màng xuân hội ngộ

Tha hương luyến nhớ tết sum vầy

Quê người cũng tạch đùng lân pháo

Đất khách vẫn vàng rực cúc mai

Nhà có đủ trà thơm rượu ngọt

Thiếu là thiếu bạn để cùng say

 

Nhất Hùng

 

 

Bài Họa

Xuân Độc Ẩm

 

Virginia tuyết vẫn còn bay

Không biết có ngưng đổ Tết này

Tuyết xuống khơi sầu lần cách biệt

Xuân sang gợi nhớ lúc sum vầy

Mừng Xuân lặng lẽ không hơi ấm

Đón Tết âm thầm thiếu nhánh mai

Phố xá bình thường như mọi bữa

Rượu nồng độc ẩm chẳng vui say

 

TAM HÙNG


XUÂN ĐẤT KHÁCH


Xuân chửa sang và én chẳng bay,

Đông còn ngự trị khắp nơi này;

Bầu trời mây phủ - buồn như rứa!

Nền đất tuyết rơi - lạnh quá vầy!  

Mồng một im lìm - không tiếng pháo,

Ba mươi chán ngấy -  thiếu cành mai;

Bạn bè, đại dịch, làm sao viếng?

Tết nhứt thế này! ai muốn say?

*

 

TẾT XỨ NGƯỜI


Bên ngoài bông tuyết vẫn tung bay,

 Xuân vẫn chưa sang ở xứ này;

Tân Sửu gần đi – mong tiễn biệt,

Nhâm Dần sắp đến – đợi vui vầy;

Trên đường trắng xóa không xe cộ,

Trước cổng vắng tanh chẳng bóng mai;

Cô độc do cách ly đại dịch !!!

Tết này vắng bạn, lấy ai say?

 

Thảo  Chương Trần Quốc Việt

29-01-2022

No comments: