Monday, February 21, 2022

RIP: PHAN KHÁNH VÂN

 


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Được tin:


Chị : PHAN KHÁNH VÂN


Pháp Danh: Dolma Losan

Nguyên Sinh : ngày 7/5/1950

Tại : Tuy Hòa -Phú Yên

Mãn Phần : Ngày 20/2/2022

Tại : Thành Phố Nha Trang -Khánh Hòa


Hưởng Thọ : 73 tuổi


Chị là trưởng nữ của Bác Phan Tiên Đoan

-hiệu buôn Ngọc Hồng (Tuy Hòa trước năm 1975)  là cựu học trò Bồ Đề -Tuy Hòa


Nhất tâm nguyện cầu

Hương Linh Phật Tử: Dolma Losan-

PHAN KHÁNH VÂN

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ


Chùa Viên Giác -Oklahoma xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày


Oklahoma February 21.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 

Cựu Học Sinh Phú Yên & Chim Về Núi Nhạn thành thật chia buồn cùng tang quyến.  Nguyện xin hương linh chị sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN.

No comments: