Wednesday, February 2, 2022

CHÚC TẾT (NGUYỄN ĐAN TÂM)

 

Nguyễn Đan Tâm

Chúc Tết

An khang, thịnh vượng bao giờ có? (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

 

Chúc Việt kiều khỏe mạnh như trâu.
Kéo cày ba buổi, thấm vào đâu.
Tiền lương ký cóp gởi về nước.
Nuôi lũ gian manh, lẫn trọc đầu.
Chúc cho bô lão sống dài lâu.
An sinh xã hội, cứ bám vào.
Khi nào phúc lợi không còn nữa.
Trố mắt nhìn nhau, hỏi vì đâu?
Chúc cho từ thiện được đứng đầu.
Gom tiền bá tánh để làm giàu.
Đại gia có được nhờ làm phước.
Thường dân có hưởng được gì đâu.
“Vạn sự như ý” cứ chúc nhau.
Đời không như ý, lẫn khổ đau.
An khang, thịnh vượng bao giờ có?
Tài, lộc có chăng, đám cầm đầu.

(Xuân Nhâm Dần, 2022)

No comments: