Saturday, February 19, 2022

TOP 500 THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU VÀ SỰ GÓP MẶT CỦA VIỆT NAM (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Top 500 thương hiệu toàn cầu và sự góp mặt của Việt Nam

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Top 500 thương hiệu toàn cầu và sự góp mặt của Việt Nam”.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/474848157694921


No comments: