Friday, February 4, 2022

TRIỂN VỌNG KINH TẾ MỸ, VN VÀ THẾ GIỚI TRONG NĂM 2022 (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

Triển vọng kinh tế VN, Mỹ và thế giới trong năm 2022

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Triển vọng kinh tế VN, Mỹ và thế giới trong năm 2022”. Một tháng đầu tiên của năm 2022 đã trôi qua và đưa ra những tín hiệu ban đầu về triển vọng kinh tế trong năm. Giáo sư Tiến sỹ Khương Hữu Lộc sẽ phân tích, dự báo cùng VOA

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/668895657486932
No comments: