Sunday, February 20, 2022

CHÚC TẾT (LỆ DUNG NGUYỄN)

 Lệ Dung Nguyễn

Chúc Tết

Năm tháng vô tình chạy quá mau/ Tóc xanh chợt đó đã thay màu. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Năm tháng vô tình chạy quá mau

Tóc xanh chợt đó đã thay màu

Trải bao nghiệt ngã, bền lòng bước

Ngụp lặn thăng trầm vượt bể dâu


Ngày mới đầu năm mến chúc nhau

Cầu mong năm mới hết lao đao

Gia đình ấm áp tràn hồng phúc

Sức khỏe dồi dào sống thật lâu…


No comments: