Sunday, February 20, 2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU (RADIO SAIGON-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC week feb 9 , 2022

 https://www.youtube.com/watch?v=m_Cox9xtxTE

Radio Saigon

70.8K subscribers

SUBSCRIBED

Tình hình Kinh Tế Tài Chánh nước Mỹ hiện nay thay đổi từng ngày ,Giáo sư Tiến sĩ Khương hữu Lộc phân tích rất kỷ ,Quý vị muốn đầu tư nên theo dõi hàng tuần


No comments: