Wednesday, February 23, 2022

DUYÊN TUY HÒA (HOÀNG SANG)

 

DUYÊN TUY-HÒA

**************

 

Tuy không phải là dân Phú-yên,

Cũng chẳng là học sinh Tuy-Hòa.

Nhưng tôi đã sống trong ngục thất,

Nơi đập Đồng-Cam, tên gọi A30.

*

Trại A30 là một trại giam,

Nhốt tù cải tạo đủ mọi thành phần.

Từ cấp Tá, Úy, đủ loại binh chủng,

Thuộc Ty Công-An Phú-Khánh điều hành.

*

Khởi đi từ các trại tù Nha-Trang

Do đám bộ đội thuộc tổng trại 5 (năm).

Đến khai phá vùng hoang sơ Đồng Lác.

Đánh mìn phá núi, mở đường Cũng-Sơn.

*

Sau ba năm bộ đội, chuyển về công an,

Trại A20 La-Hai, A30 Tuy-Hòa

Và cuối cùng,Trại A40 Xuân-Phước

Các trại này thuộc ty công an Phú-Khánh.

*

Điểm qua tình hình các trại thấy gì ?

Trại A30, người hùng Lý-Tống đào thoát,

Hải Ngoại chào đón như một Anh Hùng.

Phan-Kỳ-Nhơn, cựu Thiếu-Tá Quân Cảnh

Nghe đâu con cháu Cụ Phan, một thời Quốc Trưỡng.

Ngày lại ngày làm vui với tổ rèn.

Rèn dao, rựa, cày, cuốc cho đội ruộng rẫy.

Ra Hải Ngoại là một nhà tranh đấu lừng lẫy.

Trại A40, cải tạo viên nỗi dậy....

Cướp súng bắn chết toán bảo vệ hung tàn.

 

Hoàng Sang

Ngày 16-2-2022

San Jose, California

 

                                @@@@@@@@@@@

               

 


No comments: