Saturday, February 12, 2022

CÚNG SAO -CẦU AN ĐẦU XUÂN (TAM HÙNG- TRẦN QUỐC VIỆT- NHẤT HÙNG)

 

CÚNG SAO

 

Mùng tám tháng giêng, nhắc bạn ta

Cúng sao giải hạn giúp yên nhà

Bản thân vui khỏe nhờ yêu vợ

Gia đạo ấm êm bởi sợ bà

Thái Bạch tiêu trừ, thôi bệnh tật

La Hầu hoá giải, được an hoà

Mong sao Mộc Đức đem may mắn

Năm mới cuộc đời sẽ nở hoa

 

TAM HÙNG

 

 

**************

CẦU AN ĐẦU XUÂN

 

 

Mùng sáu tháng giêng theo lịch ta

"Cầu Xin trời Phật giúp muôn nhà

Tàu ô bị bỏ thây như tía

Việt cộng thì tan xác giống bà  

Cứu vớt chúng sinh qua khổ ải

Giúp cho nhân loại sống an hòa

Độc tài độc đảng tiêu tan sạch

Riêng Việt Nam mình hưởng gấm hoa

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

 

 

 

LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM

 

Hôm nay mùng một tháng giêng ta

Lễ Phật "cầu an" đến mọi nhà

Đừng vướng bờ mê vòng tục lụy

Không sa bể khổ cõi ta bà

Độ trì thế giới phùng hoan lạc

Gia hộ chúng sanh hưởng thái hòa

Nước Việt dân Nam mau khởi sắc

Tự do dân chủ sớm thăng hoa

 

Nhất Hùng

 

 

 


No comments: