Sunday, February 20, 2022

TẾT ĐẦU TIÊN TRẠI TÙ YÊN BÁI (VÕ Ý)

 

 

Võ Ý

Tết đầu tiên trại tù Yên Bái

 

Xin được khóc đã đời nghiệp báo/ Khóc ngon lành điên đảo thỏa thê. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Tuổi tây băm sáu xuân này,
Tuổi ta cộng một cho đầy tuổi tôi.

Tuổi con Rồng lôi thôi trăng gió
Nỗi niềm riêng biết ngỏ cùng ai
Rồng nằm đất ngửa nhìn mây
Không lông không cánh còn bay bổng gì?

Vui Tết đến cười khì một tiếng
Mừng Xuân sang ăn miếng Mác Lê
Ngủ vùi một giấc đê mê
Bừng con mắt dậy bốn bề núi cao.

Tay mở rộng ôm vào cho chặt,
Cả một trời quay quắt ngậm ngùi.
Đốt lên ánh lửa cho vui
Lửa cơ hồ dễ luyện trui cõi lòng.

Tiếng nứa nổ pháo hồng rộn rã,
Lửa hồng reo khói tỏa hương bay.
Tưởng chừng quanh quẩn đâu đây
Hồn cha theo gió sum vầy cùng con

Cả một đời sắt son lận đận
Tóc điểm sương mẹ vẫn trông chờ.
Mẹ ơi con mẹ ngây thơ
Ba mươi bảy tuổi còn mơ mộng nhiều.

Này là vợ yêu kiều tha thiết,
Thịt xương kia đã quyết cho nhau
Em ơi nước chảy qua cầu
Biển dâu kia có trước sau đợi chờ

Thương xót quá con thơ của bố
Chửa vào đời đã khổ vì cha
Nguyện lòng con thắm như hoa
Tuổi thơ xin chớ xót xa vẩn hồn

Chào anh mắt như còn lệ ngấn
Dễ gì không giọt vắn giọt dài
Ước gì một hớp rượu cay
Từ lâu quên cả lăn quay đất trời.

Xin được khóc đã đời nghiệp báo
Khóc ngon lành điên đảo thỏa thê
Ngủ vùi một giấc đê mê
Trống trơn não sọ Xuân về mặc Xuân

No comments: