Monday, February 28, 2022

HẬN SÔNG GIANH (ĐẰNG PHƯƠNG)

 

Sông Gianh ở Đồng Hới, Quảng Bình

 

Hận Sông Gianh

 

Đây sông Gianh đây biên cương thống khổ

Đây sa trường đây nấm mộ dân nam

Đây giòng sông, giòng máu Việt còn loang

Đây cổ độ xương tàn xưa chất đống

 

Và còn đấy hận phân chia nòi giống

Và còn đây cơn ác mộng tương tàn

Và còn đây hồn dân việt thác oan

Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận

 

Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn

Muôn đời sau để hận cho giòng sông

Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có còn không

Nhục nội chiến non sông còn in vết

 

Đây sông Gianh nơi nồi da xáo thịt

Nơi sông Hồng tàn phá giống Lạc Hồng

Nơi máu hồng nhuộm đỏ sóng giòng sông

Máu nhơ bẩn muôn đời không rửa sạch

 

Đằng Phương 

No comments: