Monday, February 7, 2022

NHỚ XUÂN XƯA - NHỚ TẾ THA HƯƠNG...(NHIỀU TÁC GIẢ)

 

HỌA 1

 NHỚ XUÂN XƯA

Mai thắm đưa môi mỉm nụ vàng,

Đì đùng pháo cạnh bánh trà nhang.

Cháu đàn hí hửng vui đùa thích,

Bướm đám mừng đeo cúc hé màng.

Lão nhắp cà phê trơ tóc bạc,

Bà nhăm nhi mứt má râm ràng.

Quê hương xa tít bao hình ảnh,

Ẩn hiện Xuân về loáng thoáng ngang.

HỒ NGUYỄN (02-02-2022)

 

I

Họa 2

 

NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG

 

Nhớ những cành Mai đã nở vàng

Nhớ hương trầm trộn với đèn nhang

Nhớ tràng pháo chuột - hồng che đất

Nhớ điã thịt kho - mỡ đóng màng

Nhớ bánh chưng xanh - màu mượt mượt

Nhớ câu đối đỏ - sắc ràng ràng

Nhớ đoàn lân múa quanh chòm xóm  

 Nhớ lại xứ người - Tết đứt ngang

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

02-02-2022

 

II

Họa 3

TẾT THA HƯƠNG

 

Mai giả trong bình mãi rực vàng

Bàn thờ tiên tổ toả mùi nhang

Giao thừa vắng pháo  – lòng đâu nỡ

Mồng một thiếu lân – dạ khó màng

‘Xông đất’ chẳng người thăm chộn rộn

‘Xuất hành’ vài cháu viếng chàng ràng

Xuân này giống hệt bao Xuân trước

Truyền thống Tết mình đã gãy ngang

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

02-02-2022

 

TẾT THA HƯƠNG

 

Cũng trà-bánh-mứt cũng mai vàng

Cũng pháo đì đùng lẫn khói nhang

Bầy cháu nghịch đùa lòng háo hức

Riêng mình thơ thẩn trí mơ màng

Thương quê cũ, tết còn hoan lạc?

Nhớ bạn xưa, xuân vẫn rộn ràng?

Rượu đón giao thừa lại độc ẩm

Vị sao đắng quá đành ngưng ngang

 

Nhất Hùng


No comments: