Wednesday, February 23, 2022

LAU LỆ MÌNH ÊN (ĐOÀN XUÂN THU)

 Đoàn Xuân Thu

Lau lệ mình ên

“Em còn có mẹ già bên ấy!/ tiếng thơ buồn như tiếng thở than! (Tranh: Mai Thứ)

 

“Em còn có mẹ già bên ấy!

tiếng thơ buồn như tiếng thở than!

anh đọc thấy: hai hàng lụy nhỏ,

Có mẹ già biết bỏ cho ai?!” *

Anh cũng có mẹ già bên ấy,

mẹ anh đã nằm dưới mộ sâu.

Cỏ trên mồ chắc xanh thương nhớ;

mẹ chắc nhớ anh, nhớ để rầu.

Hai lăm Tháng Chạp về tảo mộ;

hẹn lần, hẹn lữa, hẹn năm sau.

Năm nào cũng vậy, tiền không có;

không tiền, không có vé máy bay!

Ngày khánh tận mà anh khánh kiệt;

chỉ biết tàng xe đến phi trường.

“Ai về xứ Việt, quê hương đó

cho ké, dùm tôi, nỗi đoạn trường!”

Nỗi đoạn trường, áng chừng em khóc;

vẫn còn ai đó vỗ về em,

ai đó làm em không khóc nữa,

nỗi buồn nhớ mẹ, chắc em quên.

Anh nhớ mẹ, rồi anh cũng khóc;

Melbourne buồn, anh lau lệ mình ên!

*ca dao.


No comments: