Tuesday, February 22, 2022

SUỐI REO THÁC ĐỔ (NGƯ SĨ)

 

SUỐI REO THÁC ĐỔ.

 

Suối reo thác đổ trên nguồn

Mây trôi nước chảy mưa tuôn dòng đời

Thiên nhiên cảnh sắc tuyệt vời

Họa sư khắc họa một lời núi sông

Thời gian sóng bể mưa giông

Sánh cùng nhật nguyệt một giòng suối reo

Trãi bao khúc khuỹu lưng đèo

Vượt bao ghềnh đá cheo leo rừng già

Lòng son một dãi sơn hà

Dẫu bao trắc trỡ lòng ta chẳng sờn

Suối kia vẫn nhớ cội nguồn

Giọt tình róc rách vượt đường sơn khê

Ra đi nhớ cội tình quê

Một giòng suối mát thương về cố hương

Mang theo từng dậm ngã đường

Trăm ngàn nỗi nhớ lòng thương rạt rào

Suối reo tìm bạn phương nào...?

Trăm ngàn suối nhỏ nhập vào thành sông

Hồng Hà cùng với Cửu Long

Giang sơn một giải tấm lòng thủy chung

Giữ gìn một tấm lòng trung

Nước non Đại Việt cùng giòng Âu Cơ...!

 

Ngư Sĩ

 


No comments: