Wednesday, March 2, 2022

NHẤT VỢ NHÌ TRỜI &NỊNH ĐẦM (TRẦN QUỐC VIỆT & NHẤT HÙNG)

 

NHẤT VỢ NHÌ TRỜI  

 

Ông chồng nào chẳng sợ bà đầm?

Ra chỗ đông người lại cố tâm

Vênh mặt - tuy lòng còn ngán ngẫm

Ngẩng đầu - dẫu bụng lại e ngầm  

Tớ thân nam tử - nên oai vệ

Mụ phận nữ nhi – hãy dữ thầm

Thiên hạ phong nàng làm nội tướng

Luôn nghe lời vợ chẳng sai lầm.

 

 Thảo Chương Trần Quốc Việt

 18-02-2022

 

 

NỊNH ĐẦM.

 

Mấy vị "trăng hoa" khéo nịnh đầm

Quý cô đã thích lại lưu tâm

Đôi câu bóng gió, dê dò dẫm

Dăm tiếng bâng quơ, tán ngấm ngầm

Tưởng vớ vẩn, nhiều nàng nhớ trộm

Ngỡ vu vơ, khối chị yêu thầm

Đừng mơ màng những lời ong bướm

Thực giả khó phân rất dễ lầm

 

Nhất Hùng

 

No comments: