Wednesday, March 2, 2022

THANH BÌNH CA (BẰNG SƠN)

 

Thanh Bình Ca


Phía trời xa mịt mù cơn lửa đạn

Vạn dân lành đang khốn khổ lầm than

Chiến tranh ơi gây chi cảnh điêu tàn

Con mất mẹ cha rời xa mái ấm

 

Có phải chăng thế thời đang suy vận

Phật lòng trời nên tai ách vương mang

Cả năm châu rơi nước mắt ngỡ ngàng

Thương thân phận xót xa tình đồng loại

 

Người di tản cùng đường không lối thoát

Xác ngổn ngang trên những đóng tro tàn

Chiến cuộc nào không tránh cảnh ly tan

Vì sự sống xỉn ngừng cơn thịnh nộ

 

Dừng lửa đạn nguôi ngoai cơn giông tố

Ru tình người làm dịu nỗi hờn căm

Sống hoà bình để nghe tiếng chim ngân

Nhìn vạn vật dưới bầu trời nắng ấm

 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

Thanh Bình Ca 

Bằng Sơn

 

BS sáng tác bài thơ nầy như muốn nói lên niềm thông cảm và tình thương đối với tất cả nạn nhân trong chiến tranh Mong mỏi sự hoà bình chung cho nhân loại 🙏🙏🙏🙏🙏

 


No comments: