Wednesday, January 18, 2023

CHIỀU CUỐI NĂM (TUẤN HẰNG)

 

Tuấn Hằng.

Chiều cuối năm

 

Chiều cuối năm nhẹ trôi thanh thản/ Đón năm mới về, rước Xuân sang. (Hình: Đa Mi)

 

Chiều cuối năm bỗng dưng chùng lại
Tấm lịch mỏng dần, ngày tháng qua
Đông đi Xuân đến, mùa đi mãi
Tuổi cũng tăng theo những lo toan…

Đem sổ đời ra, ta tính toán
Được mất gì trong cả cuộc chơi
Phú quí xa, tiền tài lưng lửng
Vinh hiển hờ, sức khỏe lưng chừng
Sự nghiệp cao, tay chưa với tới
Danh lợi nào, ảo mộng xa vời
Buồn vui sướng khổ… đều nếm trải
Mặn ngọt chua cay… thấm vị đời.
Tính toán làm chi, bận tâm cang
Được mất hơn thua, vẫn không màng
Chiều cuối năm nhẹ trôi thanh thản
Đón năm mới về, rước Xuân sang.

 

No comments: