Saturday, January 21, 2023

TẾT THA HƯƠNG.(TRẦN CÔNG LÃO MÃ SƠN)

 


TT THA HƯƠNG.

Thi gian lng l hng h trôi
Tân niên Quý Mão đến đây ri!
Con đường trn thế càng thu ngn
Vn vt được thêm mt tui đời


K hnh phúc tưng bng đón Tết
Người bun cnh ng chán ngán đời
Qu ph mt chng trong binh la
Tết nh chng, nước mt tuôn rơi.

Tết đến đau lòng người tht quc
Xuân v xót d k tan gia
Lưu vong trôi ni trên đất khách
Têt Tha Hương ray rt ni nh nhà.

Hoa Đô, Xuân Quý Mão 2023.
Trn Công Lão Mã Sơn.

Posted by Em Biên Hoà (BL)


No comments: