Wednesday, January 18, 2023

SỚ TÁO QUÂN TẾT QUÝ MÃO.

 

SỚ TÁO QUÂN 2023 TẾT QUÝ MÃO

 

Năm con Cọp 2022, cựu học sinh Phú Yên đã không có một đại hội, một tập hợp đông đảo. Một phần vì Covid vẫn còn đó, một phần vì kinh tế thế giới bị ảnh hưởng của chiến tranh ở Ukraine. Xin mời đọc Sớ Táo Quân để cảm thấy thế giới không có gì vui trong năm con Cọp.

 

SỚ TÁO QUÂN 2023 TẾT QUÝ MÃO

 

Tâu Thánh Thượng, Thần là Ông Táo

Thần về đây báo cáo với Ngài

Việc năm Con Cọp thật dài

Nhưng Thần tóm lược một vài chuyện thôi

 

Năm Con Cọp hỡi ôi bất hạnh

Bắt đầu bằng Nga đánh Ukraine

Chiến tranh rồi lại một phen

Làm bao người chết đảo điên phố phường

 

Mười một tháng chiến trường tiếp tục

Đến bao giờ kết thúc can qua ?

Sao Ngài ngồi đó nhìn ra

Mà không can thiệp cho Nga rút về ?

 

Cả thế giới phải thê phải thảm

Vật giá tăng hơn tám phần trăm

Người nghèo khốn khổ suốt năm

Sao Ngài không giúp, không chăm sóc người ?

 

Covid vẫn nhiều nơi truyền nhiễm

Vẫn còn gây nguy hiểm cho người

Thần dù đã chích ngừa rồi

Cũng nằm liệt chiếu rã rời sáu đêm

 

Thần cũng nói thêm về việc hội

Người đồng hương mong mỏi gặp nhau

Nhưng vì những việc khổ đau

Không ai tổ chức gặp bầu bạn xưa

 

Còn nhiều chuyện Thần chưa kể hết

Những thiếu giờ vì Tết sắp sang

Mong năm Quý Mão khang trang

Mọi người sức khỏe bình an tràn trề

 

Ngại có biết Chim Về Núi Nhan

Mỗi tuần ra lai láng văn thơ ?

Dù Ngài không có mộng mơ

Thần xin Ngài đọc, không mờ mắt đâu !

 

Thần đã hết, cúi đầu cáo biệt

Thần trở về ăn Tết Con Mèo

Mong rằng Ngài sẽ làm theo

Những gì Thần đã khẩn yêu cầu Ngài.

 

Ông Táo của Navarre, FL (Jan. 15, 2023).

 

 

No comments: