Wednesday, January 11, 2023

QUÀ CƯỚI CHO EM (BẰNG SƠN)

 

Quà Cưới Cho Em

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

 

 

Trời giá lạnh em vẫn ngồi đan áo

Gởi tặng anh người chiến sĩ phong sương

Đồn gác đêm thao thức suốt canh trường

Ngăn bước giặc tràn xâm bờ cỏi Việt

 

Từ dạo bước vào cuộc đời binh nghiệp

Chưa một lần về phép gặp người yêu

Ngồi bên nhau mơ mộng dưới mây chiều

Vì đất mẹ tình em xin lỗi hẹn

 

Nhìn đồng đội hy sinh lòng chẳng thẹn

Đời trai anh đã chọn kiếp quân hành

Chiến hào buồn khói lửa đốt tuổi xanh

Đông dẫu lạnh đợi chờ Xuân chiến thắng

 

Anh sẽ về một ngày trời rợp nắng

Bước khoan thai trên đất nước thanh bình

Vỏ đạn đồng là quà cưới nhà binh

Màu áo trận làm hoa dâng sính lễ.

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

 

Quà Cưới Cho Em

 

Bằng Sơn

 

No comments: