Sunday, January 22, 2023

XUÂN XÁM (NGÔ MINH HẰNG)

 

XUÂN XÁM

 

Xuân, sao mây xám ngang trời

Để mưa cứ thế, sụt sùi từng cơn

Mưa gieo như lệ tủi hờn

Như tim vong quốc nhìn nguồn, tim đau ...

Đau vì tị nạn với nhau

Cộng kia chiếm nước, đã sầu mất quê

Bao năm chưa thấy đường về

Mà người đã bước vào mê, thay lòng !

Mặc cho vận nước long đong

Mặc cho dân tộc trắng vòng tang đau

Miễn sao đạt mộng công hầu

Dù là phản bội tình sâu, giống nòi ...

Đắm màu bạc khối, vàng thoi

Quên câu bia miệng muôn đời đục, trong

Thương ơi là chữ non sông

Buồn ơi ý nghĩa con Rồng cháu Tiên

Mưa rơi, rơi mấy ngày liền

Nhìn màu xuân xám, lòng riêng  đắng sầu

Xin mưa xanh lại ngàn dâu

Đổi hình thay cảnh cho màu quê hương

Cho ai lỡ bước lầm đường

Nhận ra chính nghĩa tìm phương quay về

Cho bình minh nở trên quê

Cho Xuân, én hết não nề nhìn mưa

 

Ngô Minh Hằng

10.12.2009

 

No comments: