Saturday, January 14, 2023

HÃY ĐỂ BỐ (THI SĨ -TRẦN VĂN LƯƠNG/ GIỌNG ĐỌC- NỮ SĨ THÁI LAN)

 

NHÓM HÀ NGỌC MỸ HÂN KÍNH MỜI CHIA SẺ Hãy để bố | Một bài thơ chạm đến vạn trái tim | Tác giả: Thi Sĩ Trần Văn Lương || Giọng đọc: Nữ sĩ Thái Lan 

Hãy để bố | Một bài thơ chạm đến vạn trái tim | Tác giả: Thi Sĩ Trần Văn Lương || Giọng đọc: Nữ sĩ Thái Lan

 


 

BẢI THƠ THẬT CẢM ĐỘNG...

https://youtu.be/ndneDBRAhXQ

 

@myhanchannel Hãy để bố | Thơ chạm đến vạn trái tim | Thi Sĩ Trần Văn Lương || Giọng đọc: Nữ sĩ Thái Lan

https://youtu.be/MH3sf8VbSTU

 

https://botayvk.com/hay-de-bo-bai-th…iong-docthai-lan

 

https://myhan2021.blogspot.com/2023/01/hay-e-bo-mot-bai-tho-cham-en-van-trai.html

 

https://hangoc2020.blogspot.com/2023/01/myhanchannel-hay-e-bo-tho-cham-en-van.html

 

*MỸ HÂN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI


No comments: