Wednesday, January 25, 2023

TẾT THA HƯƠNG (NHẤT HÙNG)

 

TẾT THA HƯƠNG

Hôm nay mùng một tháng giêng ta

Hoa Thịnh Đốn đang lạnh cắt da

Xuân viễn xứ chào xuân lấy lệ

Tết tha hương đón tết qua loa

Đã không pháo đỏ cho ra vẻ

Lại thiếu mai vàng để gọi là

Chẳng có bạn thăm chẳng khách viếng

Cu ki vẫn chỉ vợ chồng già

 

Nhất Hùng

 

No comments: