Tuesday, January 24, 2023

XUÂN LỖI HẸN (NGƯ SĨ)

 


XUÂN  LỖI  HẸN

 

Thời gian mòn mõi kiếp tha hương

Tết đến khung trời lạnh buốt xương

Đất khách đông về vương nỗi nhớ

Quê nhà Tết đến gợi niềm thương

Đì đùng pháo nổ vui ngày Tết

Lất phất mưa rơi lạnh phố phường

Xuân đến bao mùa đành lỗi hẹn

Khất lần năm tháng tóc pha sương...!

 

Ngư Sĩ

 
No comments: