Saturday, January 21, 2023

LẠM PHÁT GIẢM NHƯNG KINH TẾ MỸ VẪN CHƯA HẾT LO (VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Lạm phát giảm nhưng kinh tế Mỹ vẫn chưa hết lo?

 

Chủ đề ngày hôm nay là "Lạm phát giảm nhưng kinh tế Mỹ vẫn chưa hết lo?". Triển vọng nào cho kinh tế Mỹ trong năm 2023? Liệu nước Mỹ có tránh được kịch bản suy thoái trong bối cảnh lạm phát đã hạ nhiệt nhưng thị trường lao động vẫn thiếu hụt và doanh số bán lẻ sụt giảm?

 

https://www.youtube.com/watch?v=uU_1aqfqWq4


No comments: