Wednesday, January 11, 2023

VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR FESTIVAL (VIETNAMESE ASSOCIATION OF SAN FERNANDO VALLEY)


VIETNAMESE ASSOCIATION OF SAN FERNANDO VALLEY

HỘI NGƯỜI VIỆT SAN FERNANDO VALLEY

7245 CORBIN AVE.  WINNETKA,  CA. 91306

 

Trân trọng kính mời quý đồng hương, thân hữu đến tham dự  ngày

VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR FESTIVAL

 

CHÚA NHẬT, NGÀY 29 THÁNG GIÊNG NĂM 2023

LÚC 5:00PM -11:00PM

PHONE (818)516-2544 OR (818)855-6010

 

VÀO CỦA TỰ DO CÓ PHẦN ẨM THỰC

VÀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ PHONG PHÚ

VỚI NHIỀU CA SĨ, MÚA LÂN, LI XÌ VÀ BELLY DANCE…

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

TOM NGUYỄN. 

No comments: