Monday, January 30, 2023

TUỔI XUÂN GIÀ (TRANG CHÂU) & VẪN DẠI TÌNH (NHẤT HÙNG)

 

TUỔI XUÂN GIÀ

 
Bài Xướng
Phút chốc đường xa bỗng thấy gần
Đời trai, thoắt, đã hết thanh xuân
Tóc xanh nay nhuốm màu sương bạc
Da trắng giờ pha sắc lá thâm
Những tưởng đường xưa, duyên một thuở
Nào hay nẻo cũ, nợ trăm năm
Già, tuy già đấy, nhưng không tệ
Vẫn biết nhìn ra ai mỹ nhân.


Trang Châu
Mùng Ba Tết Quý MãoBài Họa
VẪN DẠI TÌNH

Đầu năm chúc bạn “lão” xa gần
Quên cái già đi cứ hưởng xuân
Bỏ mặc nhơn tình siêng bố đức
Phớt lờ thế thái gắng thi ân
Rượu bầu ngất ngưởng cùng thiên hạ
Thơ túi ngao du khắp cõi trần
Vẫn dại khờ say hoa đắm nguyệt
Và còn mơ bóng sắc giai nhân.Nhất Hùng
Mùng Ba Tết Quý Mão
No comments: