Saturday, January 21, 2023

ĐỢI GIAO THỪA (HỒNG VÂN)

 

ĐỢI GIAO THỪA

Có phi nàng xuân sp tr v
Mang h
n thoát lc khi đam mê
H
ng đông vng ráng ngi ánh nng
Nh
ưng sao lòng bng thy tái tê

Nh li xuân xưa mùa Cô vít
Bu
n thu, bun thiu góc nhà
Nh
v quê cũ còn xa tít
Ch
c bao người cũng ging như ta

Đón xuân trong cnh tình kh i
B
ó gi nm nhà chng dám đi
Ra ngo
ài che mũi bng khăn vi
Th
ôi nhà tránh khi su bi

Năm nay đã hết ri đại dch
N
ên lòng phn khi đợi ch xuân
D
ư âm pháo n đêm tr tch
Ch
đợi giao tha nghe chúc xuân

Hng Vân

No comments: