Wednesday, January 18, 2023

MÙA XUÂN VẮNG BÓNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Mùa Xuân Vắng Bóng

Viếng linh hồn Viên Ngọc

 

Tết nầy đã vắng bóng người

Nay đà miên viễn cõi trời xa xăm

Hoa đào rơi phủ bên thềm

Hồn ta thao thức vạn niềm nhớ nhung!

 

Lúc xưa cứ độ vào xuân

Mua nhiều hoa đẹp nàng chưng trong nhà

Nhắc ta nhớ rước ông bà

Trưa ba mươi Tết cả nhà đông vui!

 

Riêng nàng cứ mãi lui cui

Bên lò bên bếp với nồi bánh chưng

Cháu con vui đón mùa xuân

Chỉ nàng bận rộn một thân trong ngoài!

 

Nàng đà vắng bóng xuân nay

Trước sau hiu quanh gió lay đèn mờ

Vào ra đơn chiết thẩn thờ

Nhớ ôi là nhớ bao giờ mới nguôi!

 

Tết về lòng những ngậm ngùi

Còn đâu dáng ngọc, đâu lời chúc xuân!?

Ngoài hiên mưa rớt ngập ngừng

Chừng như giọt lệ gian truân khóc nàng!

 

Thời gian nghiệt ngã vội vàng

Nàng đi ta ở đôi hàng lệ rưng

Giữa đời đã khuất mùa xuân

Ta đi lần bước nẽo trần cô đơn!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: