Monday, January 23, 2023

XUÂN ƯỚC & XUÂN NGUYỆN (HÀN THIÊN LƯƠNG) Xuân Ước

 

Tết đến mai đào khoe sắc tươi

Vườn xuân tao ngộ ngát hương đời.

Thuyền hoa đổ bến trên dòng ngược

Én bướm nương mình theo gió xuôi.

Ước buổi tao phùng chung nghĩa đạo

Mong ngày hạnh ngộ vẹn ơn trời.

Nguyện cầu đất nước xuân tươi thắm

Khúc hát thanh bình dậy khắp nơi!

 

Hàn Thiên Lương

 

 

Xuân Nguyện

 

Xuân về rừng núi tỏa hương hoa

Tiếng nhạc lời ca dậy khắp nhà.

Bướm lượn vườn xuân vui sắc thắm

Nắng lên xóm tết đẹp bao la.

Người về hạnh ngộ tình lưu luyến

Kẻ ở sum vầy mộng thiết tha.

Ước nguyện quê hương đầy lộc phúc

Ánh vàng rực rỡ tỏa sơn hà !

 

Chiều 30 Tết

Hàn Thiên Lương

No comments: