Friday, January 27, 2023

XUÂN CHO EM (LÊ MỸ HOÀN)

 

XUÂN CHO EM

Hôm nay đi l chùa

Sáng bình minh n hoa

Có mt đàn chim nh

Ríu rít bao li ca

Có bao nhiêu ht sương

Sao ướt đầm ni nh

Có bao nhiêu ht bi

Mà che c thi mơ

Mưa xuân chm nước mt

Rơi đùa trên lá sen

Mt git như còn đọng

Phng pht n môi mm

Khói sương ta vô hình

Trm hương lan trong gió

Chuông chùa vng hư không

Hn xuân hoa bướm mng

Hôm nay đi l chùa

Tuyết đọng hương hơi th

Còn trăm năm trăn tr

Anh đứng bên b.

Lê M Hoàn

No comments: