Saturday, January 21, 2023

GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ JAN 18/2023 (SBTN TEXAS)

 

 


GSTS Khương hữu Lộc với tình hình kinh tế Jan 18 ,2023

 

 

Tình hình kinh tế Thế giới và Hoa kỳ thay đổi từng ngày , GSTS Khương Hữu lộc phân tích tuần lễ Jan 18,2023

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyFbTuRVTG0


No comments: