Tuesday, January 31, 2023

NGÀY CÙNG THÁNG TẬN (NGUYỄN ĐĂNG KHOA)

 

Nguyễn Đăng Khoa

Ngày cùng tháng tận

Ngày cùng tháng tận/ Sau rừng ngoài núi.

(Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Ngày cùng tháng tận
Vật chẵn chia hai
Cô đơn trang trại
Thơ dại nhuộm màu…

Ngày cùng tháng tận
Tình yêu quá date
Nước mắt nylon
Mây bay gầy sòng
Ngày cùng tháng tận
Đèn đường cận thị
Cà phê băng bó
Đường gió kẹt xe
Ngày cùng tháng tận
Tôi đưa tôi về
Ngõ nhà da đỏ
Địa chỉ mật thư
Trí nhớ cộng trừ

Ngày cùng tháng tận
Sau rừng ngoài núi
Cuối nụ hôn xưa
Trời rách một vầng.

No comments: