Sunday, January 15, 2023

VẤN ĐỀ KHAI THUẾ CỦA ÔNG TRUMP CHO THẤY LUẬT SƠ HỞ, KHÔNG CÔNG BẰNG (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Vấn đề khai thuế của ông Trump cho thấy luật sơ hở, không công bằng

 

Hồ sơ khai thuế của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump do một ủy ban của quốc hội công bố cho thấy ông không nộp thuế trong một số năm. Nhiều người chỉ trích rằng luật thuế có những sơ hở và không công bằng

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJCr056cY4k

 


No comments: