Tuesday, July 4, 2023

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                   Dòng Sông Quê Hương


 

Dòng sông quê hương

Lặng lờ

Ra biển cả.

Ôm thuyền nan

Như ôm trẻ thơ ngây!

Đôi bờ im

Muôn đời xanh cỏ lá!

Ai về đâu

Ai ở lại nơi nầy?

Quê tôi nghèo

Nhưng dòng sông

Đẹp mãi.

Như lụa màu

Như mái tóc người thương!

Trên sông nầy

Mẹ già tôi khắc khoải

Đợi con về

Suốt cuộc chiến chinh !!

 

1-7-2023

Hàn ThiênLương

No comments: